Eğitim Sitesi

Yasama Sorumsuzluğu Nedir? Yasama Sorumsuzluğu Hakkında Kısaca Bilgi

Yasama Sorumsuzluğu Terimi Hakkında Bilgiler

Yasama SorumsuzluğuSiyaset Terimi Olarak Yasama Sorumsuzluğu:
TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerinden ve o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclis'çe aksi bir karar alınmadığı sürece bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamaları, hukuki ve cezai bir takibata maruz kalmamalarıdır.

 

Yasama SorumsuzluğuParlamento (TBMM) Terimi Olarak Yasama Sorumsuzluğu:
TBMM üyelerinin, Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine Meclisçe aksi bir karar alınmadığı sürece bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarıdır. Kürsü dokunulmazlığı olarak da anılan yasama sorumsuzluğu, milletvekilliği sona erdikten sonra da devam eder.

 

  Benzer Siyaset Terimleri:

  box Oy Pusulası: Seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerine oya ait işaret konulan resmî belge, oy kâğıdı, pusula. devam et

  box Muhalefet: Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler. devam et

  box Referandum: Halk oylaması. devam et

  box İktidar: Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. devam et

  box Vali: Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay. devam et

  box Hükûmet: Bir ülkenin yönetim kuruluşları. devam et

  box Kesinhesap Kanunu: Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını gösteren kanundur. devam et

  box Başkanlık Divanı: Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye ve 3 İdare Amiri'nden oluşan kuruldur. Ancak, Danışma Kurulu'nun önerisi v devam et