Eğitim Sitesi

Yasa Koyucu Nedir? Yasa Koyucu Hakkında Kısaca Bilgi

Yasa Koyucu Terimi Hakkında Bilgiler

Yasa KoyucuHukuk Terimi Olarak Yasa Koyucu:
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zeval: son; bitim; nihayet; yok olma devam et

  box Fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et

  box Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü. devam et

  box İstimâ: Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını devam et

  box Ref etmek: kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması) devam et

  box Baîd: uzak; ırak devam et

  box Kazanılmış Hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep devam et