Eğitim Sitesi

Yargıtay (Temyiz) Nedir? Yargıtay (Temyiz) Hakkında Kısaca Bilgi

Yargıtay (Temyiz) Terimi Hakkında Bilgiler

Yargıtay (Temyiz)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yargıtay (Temyiz):
Bağımsız mahkemelerin yargılamalarının sonucunda aldıkları kararların yasalara uygunluğunu denetler.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Sure: İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir. devam et

  box Sanat Bilgisi: Sanatçı özne (sübje) nin, nesnel dünyayı, estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden yaratmasıyla sanat bilgisi oluşur. devam et

  box Hümanizm: 14. Yüzyılda ortaya çıkan felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisi. devam et

  box Güçler Ayrılığı İlkesi: Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yargı güçleri ayrı organlarca kullanılır. Demokrasilerde devam et

  box Rol: Belirli bir sosyal statüdeki kişinin göstermesi beklenen davranış örüntüsü. devam et

  box Fayda: Mal ve hizmetin değerini kullanana sağladığı fayda belirleyebilir. Örneğin, araba, ev insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı için değerlidir. devam et

  box Dinsel Bilgi: Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi, dinsel bilgidir. devam et

  box Algıda Örgütleme (Organizasyon): Duyumları oluşturan nesne ya da olayların, zihin tarafından bir düzene konulup biçimlendirilmesine algıda örgütleme denir. devam et