Eğitim Sitesi

Yargı Yolu Nedir? Yargı Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Yargı Yolu Terimi Hakkında Bilgiler

Yargı YoluHukuk Terimi Olarak Yargı Yolu:
Mahkemeye başvurma hakkı, muhakeme usulü

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

  box Verese: mirasçılar devam et

  box Tahfifi: Hafifletici devam et

  box Geçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam et

  box İş Akdi: İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, hizmet akdi, iş sözleşmesi. devam et

  box Mesaha: ölçme; ölçümleme devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box Zabıt: Bir hukuki durumu tespit eden yazılı kağıt. devam et