Eğitim Sitesi

Yargı Nedir? Yargı Hakkında Kısaca Bilgi

Yargı Terimi Hakkında Bilgiler

YargıHukuk Terimi Olarak Yargı:
Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hasebiyle: yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Resen: Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman. devam et

  box Maden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam et

  box Yalamuk: çam ağacının reçineli kabuğu; soymuk devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et

  box Bâb: kapı devam et