Eğitim Sitesi

Yardımcı Ünsüz Nedir? Yardımcı Ünsüz Hakkında Kısaca Bilgi

Yardımcı Ünsüz Terimi Hakkında Bilgiler

Yardımcı ÜnsüzTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yardımcı Ünsüz:
İki ünlünün bir araya gelmesini sağlayan çoğunlukla "y, n" ünsüzleri.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ettirgen Fiiller: Geçişli fiillerin "-r, -ar, -er, -t, -tır" ekleriyle geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşturulan fiillere ettirgen fiil denir. Bu fiillerde özne devam et

  box Pekiştirilmiş Sıfat: Pekiştirme yöntemleriyle anlamı güçlendirilmiş sıfat. devam et

  box Gelecek Zaman Kipi: Fiilin anlattığı işin şimdiki zamandan sonraki bir zamana ait olduğunu gösteren kip. Türkçede bir oluş ve kılışın gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğ devam et

  box Sözlük anlamı: Bir kelimenin herkes tarafından bilinen, sözlüklerin yansıttığı ilk ve asıl anlam. devam et

  box Sessizler: Ünsüzler ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Kronolojik: Zaman bilimsel. devam et

  box Rivayet Birleşik Kipi: Bildirme ve tasarlama kiplerine, ek fiilin duyulan geçmiş zamanının getirilmesiyle oluşturulan birleşik kip. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipini devam et

  box Olumsuzluk Edatı: Olumsuzluk Edatı Ad cümlelerinin olumsuz çekimini sağlayan veya cümlede art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci ve yüklemi aralarında devam et