Eğitim Sitesi

Yardımcı Ünlü Nedir? Yardımcı Ünlü Hakkında Kısaca Bilgi

Yardımcı Ünlü Terimi Hakkında Bilgiler

Yardımcı ÜnlüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yardımcı Ünlü:
İki ünsüzün bir araya gelmesini sağlayan" ı, i, u, ü" ünlüleri.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Sezi: Sezme yeteneği, sezgi. devam et

  box Türemiş Kelime: Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu devam et

  box Ad-Fiil Grubu: -mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir ad-fiil ile bunun anlamını tamamlayan özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcı devam et

  box Vurgu: Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetli söylenmesine vurgu denir. Vurg devam et

  box Küçük Ünlü Uyumu: Bir sözcükteki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık yönünden uyumudur. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlülerden (a,e,ı,i) biri bulunuyorsa, diğer hece devam et

  box Eylem Gövdesi: Ad ya da eylemden türemiş eylem. devam et

  box Ortaç: Sıfat fiil. Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan eylemsi. devam et

  box Atasözleri: Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş, yol gösterici, genel kural biçiminde kalıplaşan, toplumca benimsenen ve anonim bir nitelik taşıyan özlü s devam et