Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yapı Yaklaşma Sınırı Nedir? Yapı Yaklaşma Sınırı Hakkında Kısaca Bilgi

Yapı Yaklaşma Sınırı Terimi Hakkında Bilgiler

Yapı Yaklaşma SınırıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yapı Yaklaşma Sınırı:
Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınır.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Otlatma Kapasitesi: Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer tabii kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek büyükbaş devam et

  box Aynî: Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen. devam et

  box Kamu Yararı: Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeleriyle ilgili olan ve bunları karşılayan, topluma, ulusa, devlete istifadeler sağl devam et

  box Kanun Tasarısı: Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı. devam et

  box Dışsallık: Tüketim ve üretimde gerçekleşen fiyatlara yansıtılmamakla birlikte, kişi ve firma refahı üzerinde etkide bulunan faaliyete verilen addır. devam et

  box Kent Meclisi: Bkz: Kent Konseyleri. devam et

  box Narh: Yiyecek maddelerine belediyenin koymuş olduğu fiyat. devam et

  box Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile diğer hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesini içeren denetimi devam et