Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yakacak Nedir? Yakacak Hakkında Kısaca Bilgi

Yakacak Terimi Hakkında Bilgiler

YakacakKimya Terimi Olarak Yakacak:
Yandıklarında çevrelerine ısı veren tüm maddelere yakacak denir. Yakacağın diğer adı da yakıttır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Gay - Lussac kanunu: Sabit hacimli bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam et

  box Kademeli Reaksiyon: Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi. devam et

  box Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri. devam et

  box Asidik oksit: Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit. devam et

  box Kimyasal formül: Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Kristallendirme: Çözünürlükleri birbirinden oldukça farklı olan katı maddelerden oluşan karışımın bileşenlerine ayırma yöntemi. devam et