Eğitim Sitesi

Yahudi Nedir? Yahudi Hakkında Kısaca Bilgi

Yahudi Terimi Hakkında Bilgiler

YahudiTarih Terimi Olarak Yahudi:
Hz. Musa'nın dinine bağlı olan, Musevi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Boyla: Göktürklerde Bir askeri unvan. devam et

  box Fütüvvet: Alçakgönüllülük, yiğitlik, eliaçıklık,başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb. gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da XIII. yüzy devam et

  box Tablet: Eski Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarından kalma, üzeri yazı ya da resimli pişmiş topraktan yapılmış küçük levha. devam et

  box Hattuşaş: Boğazköy yakınlarında kurulmuş Hitit Krallığının başkentidir. devam et

  box Hilâli Ahmer: Kızılay devam et

  box Hattat: Güzel yazı yazan. devam et

  box Areopağ: İlkçağ'da Atina Kent Devleti'nde krallık yönetiminin yıkılmasından sonra kurulan Aristokratlar (köle sahipleri) meclisidir. Bir tür hükümet görevlisi devam et

  box Veraset: 1- Bir kimsenin para, mal ve haklarının kendi soyundan veya neslinden olanlara geçmesi. (Hükümdarlık unvan ve haklarının kendinden sonra gelenlere mir devam et