Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Voyvoda Nedir? Voyvoda Hakkında Kısaca Bilgi

Voyvoda Terimi Hakkında Bilgiler

VoyvodaOsmanlıca Terimi Olarak Voyvoda:
Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.

 

VoyvodaTarih Terimi Olarak Voyvoda:
1- Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad.

2- Boğdan ve Eflak eyaletlerinin başında bulunan ve genellikle o ülkelerin hanedanından olan genel vali.(Eyaleti padişah adına bunlar idare ederdi).

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Vakıf: Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para. İlgili hizmet bu mülk devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Beylerbeyi: Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına "Anadolu Beylerbeyi", Avrupa kıtasındaki sancak devam et

  box Kavas: Osmanlılarda vezirlerin yanında bulunan silahlı koruma görevlileri.1908 yılında kavas sistemi kaldırılmıştır. devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et

  box Taassup: Bağnazlık, körü körüne bağlılık. devam et

  box Tersane Kethüdası: Gemi yapılan yerin yöneticisi. devam et

  box Molla: Büyük kadı, Kadı'nın bir üst derecesi, eyalet kadısı. devam et