Eğitim Sitesi

Voyvoda Nedir? Voyvoda Hakkında Kısaca Bilgi

Voyvoda Terimi Hakkında Bilgiler

VoyvodaOsmanlıca Terimi Olarak Voyvoda:
Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.

 

VoyvodaTarih Terimi Olarak Voyvoda:
1- Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad.

2- Boğdan ve Eflak eyaletlerinin başında bulunan ve genellikle o ülkelerin hanedanından olan genel vali.(Eyaleti padişah adına bunlar idare ederdi).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mevlevihane: Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina. devam et

  box Düyun-u Umumiye İdaresi: Genel Borçlar İdaresi. devam et

  box Reis-ül küttap: Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. Sonraları Divanı hümayun'da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katiplerin şe devam et

  box Cihad: İslam Dini uğruna yapılan savaş devam et

  box Harem-i Hümayun: Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı, Harem dairesi. devam et

  box Düzek Akçesi: Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para. devam et

  box Ferman: Padişahlar tarafından her hangi bir konuda yazılan buyruk. devam et

  box Salma Mecra: Kanalet şeklindeki üstü açık olan su isale hattı. devam et