Eğitim Sitesi

Volumetrik analiz Nedir? Volumetrik analiz Hakkında Kısaca Bilgi

Volumetrik analiz Terimi Hakkında Bilgiler

Volumetrik analizKimya Terimi Olarak Volumetrik analiz:
Hacim ölçümlerine dayanan analitik yöntem.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ultraviyole: Elektromanyetik spektrumun, dalga boyu 180-480 nm arasında olan bölgesi. devam et

  box Termit tepkimesi: Bir metal oksidi serbest metale dönüştürmek için alüminyum metalinin indirgen olarak kullanıldığı indirgenme-yükseltgenme tepkimesi. devam et

  box Lewis bazı: Bir elektron çifti vericisi. devam et

  box İzoton: Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar. devam et

  box İyonik İletkenlik: Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aralarında bağ devam et

  box Gaz Kanunları: Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı nicelikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesine gaz kanunları denir. devam et