Eğitim Sitesi

Vitellüs Nedir? Vitellüs Hakkında Kısaca Bilgi

Vitellüs Terimi Hakkında Bilgiler

VitellüsBiyoloji Terimi Olarak Vitellüs:
Hayvan yumurtalarında protein ve yağ bakımından zengin olan depolanmış besin maddesi.

 

    Benzer Biyoloji Terimleri:

    box Mikrofibril: Mikroskobik protein ya da polisakkarit teller. devam et

    box Homozigot (Arı döl): 1-Yavruda karakteri oluşturan 2 geninde aynı şekil ve özellikte olmasıdır. (AA, aa, BB, bb...) 2-Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında beli devam et

    box Karbon Ucu: Polipeptid zincirinin (protein)serbest COO (-) grubunu kapsayan ucu. devam et

    box Territorialite: Bir hayvanın (özellikle bir erkeğin) bir kara parçasına sahiplenmesi ve bu alanı aynı türün aynı eşeydeki bireylerine karşı savunmasına ilişkin bir da devam et

    box Eşik: Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri. devam et

    box Nükleoprotein: Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik. devam et

    box Çift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir. devam et

    box Plankton: 1-Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar. Planktonun fotosentez yapan üyelerine fitoplankton adı verilir. 2-Den devam et