Eğitim Sitesi

Vire Vira Nedir? Vire Vira Hakkında Kısaca Bilgi

Vire Vira Terimi Hakkında Bilgiler

Vire ViraTarih Terimi Olarak Vire Vira:
Kuşatılan bir kalenin teslim şartı. (İki taraf arasında müzakere yoluyla tespit edilirdi).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Medrese: İslam öğretisini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan eğitim kurumlarıdır. Sözcük anlamı "ders okunan yer"dir. Osmanlı tari devam et

  box Tekfur: Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu'daki ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. devam et

  box Taassup: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu. Bağnazlık. devam et

  box Ensar: Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara yardım eden Medineliler. devam et

  box Dionisos: İlkçağ Yunan Mitolojisinde baş tanrı olan Zeus'un oğludur. Bağların koruyucusu ve şarap tanrısıdır. devam et

  box İsis: Eski Mısır'ın en önemli tanrıçalarından biridir. Ölüm tanrısı Osiris'in karısı, gökyüzü tanrısı Horus'un annesidir. Toprak ve bereket tanrıçasıdır. devam et

  box İlteber: Göktürkler'de Genel vali, kumandan. devam et

  box Cihat: Din uğruna yapılan savaş. Cihad olarak da ifade edilmektedir. devam et