Eğitim Sitesi

Viral Nedir? Viral Hakkında Kısaca Bilgi

Viral Terimi Hakkında Bilgiler

ViralSağlık-Tıp Terimi Olarak Viral:
Virüsün oluşturduğu, neden olduğu, virüsten kaynaklanan.

 

  Benzer Sağlık-Tıp Terimleri:

  box Böbrek Taşları: Böbrek taşı böbreklerin içerisinde çeşitli maddelerin kristalizasyonu ( taşlaşması) sonucu oluşan maddelerdir. devam et

  box Hemoglobin: Eritrositlerin (alyuvarların) içindeki, dokulara oksijen taşıyan renkli madde. Elektronik kan sayımı cihazlarının çıktılarında "HBG" şeklinde belirtil devam et

  box Alt Üriner Sistem Ssemptomları (AÜSS): Üriner sitemi etkileyen hastalıkların ortaya çıkardığı semptomları tanımlamak için kullanılır. devam et

  box Natrium: Sodyum. devam et

  box Panaris: Tırnak yatağı iltihabı, dolama. devam et

  box Adaptabiliti: Çevre şartlarına uyabilme yeteneği, intibak kabiliyeti. devam et

  box Nikotin: 1- Sinir hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlayan maddelerden asetilkolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde edilen kimyas devam et

  box Bilürubinemi: Kanda bilüribinin artması. devam et