Eğitim Sitesi

Villus Nedir? Villus Hakkında Kısaca Bilgi

Villus Terimi Hakkında Bilgiler

VillusBiyoloji Terimi Olarak Villus:
Küçük, parmaksı çıkıntılar. Özellikle bağırsağın iç duvarındaki gibi serbest yüzeyler üzerinde bulunan ince çıkıntılar.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Endotel tabaka: Kan damarlarının için döşeyen tek katlı yassı epitel. devam et

  box Musilaj: Suda şişerek yarı akışkan çözelti meydana getiren madde. devam et

  box Hemoglobin: 1-Alyuvarlarda bulunan, kana kırmızı rengini veren, yapısında demir bulunan, oksijen ve karbon dioksit taşınmasında görev alan solunum pigmenti. 2- devam et

  box Transgenik Canlı: Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı. devam et

  box Kinetokor: Üzerine mikrotubüllerin tutunduğu sentromer üzerindeki özelleşmiş yapı. devam et

  box Mikrospor: Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. devam et

  box Vaskular Sistem: Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağla devam et

  box Ventrikulus: Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri. devam et