Eğitim Sitesi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Nedir? Vezir-i Azam(Sadrazam) Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i Azam(Sadrazam)Osmanlıca Terimi Olarak Vezir-i Azam(Sadrazam):
Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder, padişah sefere katılmıyorsa ordunun başına geçer, bu görevi sırasında SERDARI EKREM sıfatıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Hasodabaşı: Sarayda padişaha ait olan bölümlerin hizmetini gören kişilerin yöneticisi. devam et

  box Zaviye: Küçük tekkeye verilen isimdir. devam et

  box İcazet: Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge. devam et

  box Uyruk: Devletin yönetimi altında bulunan kimse. devam et

  box Küttab: Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar. devam et

  box Ahkam Defteri: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter. devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık. devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et