Eğitim Sitesi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Nedir? Vezir-i Azam(Sadrazam) Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i Azam(Sadrazam)Osmanlıca Terimi Olarak Vezir-i Azam(Sadrazam):
Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder, padişah sefere katılmıyorsa ordunun başına geçer, bu görevi sırasında SERDARI EKREM sıfatıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Harem: Sarayda kadınların yaşadığı bölüme denirdi. Saraya alınan kızlar tıpkı iç oğlanları gibi sıkı bir eğitim görürlerdi. Eğer padişah tarafından sarayda t devam et

  box Lakin: Ancak, fakat, (bağlaç : ama) devam et

  box Uyruk: Devletin yönetimi altında bulunan kimse. devam et

  box Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. devam et

  box Minber: Camilerde Cuma ve Bayram gibi önemli günlerde hutbe okunması için yapılmış merdiven biçiminde öğe. İlk olarak Emeviler döneminde ortaya çıkmıştır. devam et

  box Hümayun: Devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan. devam et

  box Kaptan-ı Derya: Donanmanın başı, deniz kuvvetleri baş kumandanı. devam et

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et