Eğitim Sitesi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Nedir? Vezir-i Azam(Sadrazam) Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Azam(Sadrazam) Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i Azam(Sadrazam)Osmanlıca Terimi Olarak Vezir-i Azam(Sadrazam):
Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder, padişah sefere katılmıyorsa ordunun başına geçer, bu görevi sırasında SERDARI EKREM sıfatıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Beç: Osmanlıların Viyana'ya verdikleri ad. devam et

  box Cülüs Bahşişi: Padişahların tahta çıkışlarında dağıttıkları bahşiş devam et

  box Türbe (Kümbet): Her iki terimde Türk-İslam mezar yapılarına verilen adlardır. Türbe ve kümbetler genellikle silindirik, çokgen veya kare planlı olarak inşa edilmiş ku devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Tenkid: Eleştiri. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Celep: İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan tüccarlar. devam et

  box Risale: Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür. devam et