Eğitim Sitesi

Vezir-i Âzam Nedir? Vezir-i Âzam Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Âzam Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i ÂzamTarih Terimi Olarak Vezir-i Âzam:
Onyedinci yüzyıl ortalarına kadar Sadrazam yerine kullanılan unvan veya sıfat. (En büyük vezir).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tüzük: Bir toplumun, bir kurumun ya da bir teşkilâtın (örgütün) uygulayacağı esasları, hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin tümüne verilen ad. Nizamname. devam et

  box Dirlik: Osmanlı Devleti tarafından görevlilere maaş olarak verilen veya belli bir topraktan sağlanan yıllık vergi gelirlerinin ayrılmasıyla ödenen, para veya devam et

  box Vire Vira: Kuşatılan bir kalenin teslim şartı. (İki taraf arasında müzakere yoluyla tespit edilirdi). devam et

  box Mizbah: Eski çağlarda, dinî törenlerde Tanrıya kurban sunulan yer. devam et

  box Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistemidir. devam et

  box Dinar: Emeviler döneminde bastırılan altın para. devam et

  box Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi. devam et

  box Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, adet ve hayatına uygun. devam et