Eğitim Sitesi

Vezir-i Âzam Nedir? Vezir-i Âzam Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Âzam Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i ÂzamTarih Terimi Olarak Vezir-i Âzam:
Onyedinci yüzyıl ortalarına kadar Sadrazam yerine kullanılan unvan veya sıfat. (En büyük vezir).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Cemaat: 1- Bir imama uyup namaz kılan kişiler. 2- Bir dinden veya soydan olanların topluluğu. 3- İnsan kalabalığı.Toplanmış İnsanlar. devam et

  box Mabeyn (Mabeyin): 1- Padişah sarayının selâmlık dairesi için kullanılan deyim. 2- Haremlikle selâmlığı ayıran bölüm. 3- Sarayda mabeyincilerin bulunduğu daire. devam et

  box Arşın: Eski bir uzunluk ölçüsü olup, 68 santimetre uzunluğundadır. 1 Nisan 1931 tarihinde çıkarılan bir yasa ile kullanımdan kaldırılmış, metrik sisteme geç devam et

  box Behre: Pay, hisse. devam et

  box Haçlı: Hıristiyanlık etrafında toplanan ordu (Haçlı Ordusu: Hıristiyanların Hıristiyanlık savaşı için kurdukları ordu). devam et

  box Vakayiname: Olayların günü gününe yazılı olduğu yapıt. devam et

  box Kavimler Göçü: Orta Asya'da yaşayan Asya Hunları'nın bir bölümü Çinliler'in Doğu Hunları'nın ve öteki kavimerin baskılarıyla Batıya doğru göç etmeye başladılar. Kar devam et

  box Nema: Çoğalma, büyüme, uzama anlamlarına gelir. devam et