Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vezir-i Azam (Sadrazam) Nedir? Vezir-i Azam (Sadrazam) Hakkında Kısaca Bilgi

Vezir-i Azam (Sadrazam) Terimi Hakkında Bilgiler

Vezir-i Azam (Sadrazam)Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Vezir-i Azam (Sadrazam):
Osmanlı Devletinde Padişahtan sonra en yetkili ve en yüksek devlet memurudur. Devlet memurlarını atama ve görevden alma sadrazamın işidir. Padişahın mührünü özel bir kese içinde taşırdı. Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanıyla orduya komuta ederdi. Günümüz de Başbakan diyebiliriz.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Medeniyet: 1. Uygar olma durumu. 2. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık devam et

  box Özel Mülkiyet: Kişinin sahip olduğu menkul veya gayrimenkul. devam et

  box Hüviyet: Kimlik. devam et

  box Devletçilik: Ekonomide devletin vatandaş ile iş birliği içinde çalışmasıdır. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani gerektiğinde fabrika ve şirket devam et

  box Makineleşme: Üretim işlemlerinin gelişmiş araçlarla yapılmasıdır. Tarımda makineleşme sonucunda toprak daha iyi ve kısa sürede işlenir. Tarımsal üretim ve verim ar devam et

  box Sınır Ticareti: Bir sınırın iki yanında bulunan ülke halkları arasında genellikle mal değişimi (takas) şeklinde yapılan ticaret. devam et

  box Trafik: Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması. devam et

  box Kavram: Basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eden terim. - Sarı, mavi, mor bunların hepsini "renk " olarak ifade ederiz. Renk k devam et