Eğitim Sitesi

Vezi Nedir? Vezi Hakkında Kısaca Bilgi

Vezi Terimi Hakkında Bilgiler

VeziDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Vezi:
Bazı zamanlar insandan meni geldikten sonra çıkan su.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Vacip Oruçlar: Vacip oruçlar da vakit bakımından belirli ve belirsiz diye iki kısma ayrılır. a) Belirli vacip; belli bir günde tutulmak üzere adanan oruçtur. devam et

  box Tavaf: Sözlükte bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek anlamlarına gelen tavaf, dini bir kavram olarak, kabe sol tarafımızda kalacak şekilde, Hacer-i Esved-in devam et

  box Kehanet: Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek, kâhinlik. devam et

  box Asr-ı sâni: Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir. devam et

  box Haç: Hristiyanlara göre Hz. İsayı öldürmek için kullanılan artı şeklindeki alet. devam et

  box Câiz: Dince yapılması yasak sayılmayan, yapılmasında sakınca bulunmayan şey demektir. devam et

  box Mukim: Bir yerde oturan, yerleşik halde bulunan. devam et

  box Gıpta (Gıbta): Başkasında görülen iyiliklere, güzelliklere imrenme, özenme. devam et