Eğitim Sitesi

Vaziyet Nedir? Vaziyet Hakkında Kısaca Bilgi

Vaziyet Terimi Hakkında Bilgiler

VaziyetHukuk Terimi Olarak Vaziyet:
durum; hal

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Heder olma: ziyan olma devam et

  box Kazanılmış Hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep devam et

  box Kambiyo Taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç. devam et

  box Meşruhat: Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât. devam et

  box Borçlunun Temerrüdü: Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmüş olması için, devam et

  box Sabıka Kaydı: Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı. devam et

  box Tenfiz: İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme, bir şeyi geçerli kılma. devam et

  box Bî-ma'nâ: manasız; anlamsız devam et