Eğitim Sitesi

Vatandaşlık Nedir? Vatandaşlık Hakkında Kısaca Bilgi

Vatandaşlık Terimi Hakkında Bilgiler

VatandaşlıkHukuk Terimi Olarak Vatandaşlık:
Bir hakiki şahsı bir devlete bağlayan hukuki bağdır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Saik: Sebep devam et

  box Mümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimse devam et

  box İştirâk: Katılma; ortak olma; ortaklık. Bir fiile birden çok kişinin katılımı. devam et

  box Nezafet: Temizlik,paklık devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et

  box Mütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanm devam et

  box Adi Şirket: İki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Sabıka: Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç. devam et