Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Varant Nedir? Varant Hakkında Kısaca Bilgi

Varant Terimi Hakkında Bilgiler

VarantHukuk Terimi Olarak Varant:
rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müddei umumi: savcı devam et

  box Tadil: değiştirme; değişiklik devam et

  box Hükkâm: hakimler; yargıçlar devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box Tesâhub: sahip çıkma; koruma devam et

  box Kararın Tavzihi / Açıklanması: Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması. devam et

  box İstiglâl: İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma devam et

  box Mefhumu muhalif: karşıt kavram devam et