Eğitim Sitesi

Varant Nedir? Varant Hakkında Kısaca Bilgi

Varant Terimi Hakkında Bilgiler

VarantHukuk Terimi Olarak Varant:
rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tekemmül: Tamamlanma; olgunlaşma. devam et

  box Hasıl: Olan, ortaya çıkan, görünen. devam et

  box Göz Hapsi: Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. devam et

  box Mihr: Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para devam et

  box Konişmento: Konşimento, ya da taşıma senedi (bill of lading) üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır. devam et

  box Sebepsiz zenginleşme: İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zenginleşmenin vey devam et

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Teâmül: örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. devam et