Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Van Der Waals Kuvvetleri Nedir? Van Der Waals Kuvvetleri Hakkında Kısaca Bilgi

Van Der Waals Kuvvetleri Terimi Hakkında Bilgiler

Van Der Waals KuvvetleriKimya Terimi Olarak Van Der Waals Kuvvetleri:
Moleküllerin geçici olarak bir uçlarının pozitif, diğer uçlarının negatif olması sonucu oluşan çekim kuvveti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ekzotermik Tepkime: Isı vererek gerçekleşen tepkime. devam et

  box Bozunma Hızı: Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır. devam et

  box Formal Yük: Molekül içindeki yüke formal yük denir. Formal yük = Grup numarası - (Ortaklanmamış elektron sayısı + Bağ sayısı) şeklinde hesaplanır. devam et

  box Solvent: Çözücü. devam et

  box Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. devam et

  box Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların ge devam et

  box pH: Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması. devam et

  box Titrant: Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti. devam et