Eğitim Sitesi

Valör Nedir? Valör Hakkında Kısaca Bilgi

Valör Terimi Hakkında Bilgiler

ValörHukuk Terimi Olarak Valör:
Bankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe valör denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil edilen tarihi izleyen ilk iş günü valör olarak kabul edelir.

 

ValörSanat Terimi Olarak Valör:
1- Renk değerleri. Bir tonun göreceli şiddeti veya bir tona ait kuvvet. Bir tondaki ışık ve gölgelerin derecesinin getirdiği fark.

2- Bir rengin en açığından en koyusuna kadar olan dereceleri.

 

ValörKonfeksiyon Terimi Olarak Valör:
Genişleyen parça.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yasa Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Mülga: Kaldırılmış, ilgâ edilmiş. devam et

  box Alelusul: Usulüne uygun; üstün körü. devam et

  box İcra Kuvveti: Yürütme gücü devam et

  box Ferâgat: vazgeçme; el çekme; dinlenme devam et

  box Feshi Bildirme: Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı tarafa bildirmesi. devam et

  box Bey ü şira: almak ve satmak devam et