Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vakıf Taviz Bedeli Nedir? Vakıf Taviz Bedeli Hakkında Kısaca Bilgi

Vakıf Taviz Bedeli Terimi Hakkında Bilgiler

Vakıf Taviz BedeliEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Vakıf Taviz Bedeli:
Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

Taviz bedeli bugün için taşınmazın değerinin yüzde ellisidir. Bu bedel vakfa ödenmedikçe temliki tasarruflar yapılamaz.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Müteselsilen: Zincirleme olarak ardarda sorumluluk. Alacaklının alacağını borçlulardan dilediğine başvurarak isteyebilme hakkı. devam et

  box Askeri Güvenlik Bölgesi: Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar. devam et

  box Finansal Kiralama: Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı devam et

  box Hak Ehliyeti: Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir. devam et

  box Kazai: Yargısal, mahkemeyle ilgili. Kaza mercii: Yargı yeri, mahkeme. devam et

  box Kayıtlı Değer: Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere üzerinden geçen her yıl için yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değerdir. Bu değer pek çok tapu devam et

  box Aile Yurdu: Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu bir tesis (yurt devam et

  box Senetsiz Tespit: Kadastro yapılırken taşınmazın mülkiyetinin malik adına tespiti sırasında tapu kaydı, vergi kaydı gibi herhangi bir belgeye dayanmadan sadece muhtar v devam et