Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vakıf Taviz Bedeli Nedir? Vakıf Taviz Bedeli Hakkında Kısaca Bilgi

Vakıf Taviz Bedeli Terimi Hakkında Bilgiler

Vakıf Taviz BedeliEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Vakıf Taviz Bedeli:
Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

Taviz bedeli bugün için taşınmazın değerinin yüzde ellisidir. Bu bedel vakfa ödenmedikçe temliki tasarruflar yapılamaz.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Devre Tatil: Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli tarihlerde tatil yapmak hakkıdır. Her bir devre ayrı tarihlerde ayrı şehir veya ülke devam et

  box Mer'i: Yürürlükte olan, geçerli bulunan. (MERİ olarak bilinir.) devam et

  box Taksim: Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işle devam et

  box Tabi Semereler: Doğal ürünler. Dönemsel olarak elde edilen doğal ve hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görül devam et

  box Haymatlos: Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi. devam et

  box Ön Bahçe Derinliği: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. devam et

  box Kaynak Hakkı: Başkasının arazisinde kaynayan sudan yararlanmak hakkıdır. Kaynak, kaynayan su demektir. Medeni Kanun kaynağın ayrı bir mülkiyeti olamayacağını, kayn devam et

  box Metruk: Terk edilmiş. devam et