Eğitim Sitesi

Vakfetmek Nedir? Vakfetmek Hakkında Kısaca Bilgi

Vakfetmek Terimi Hakkında Bilgiler

VakfetmekTarih Terimi Olarak Vakfetmek:
Kendinin olan bir geliri, taşınmazı vb. vakıf olarak vermek, vakıf durumuna getirmek.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Höyük: 1- Eski zamanlardan beri, yerleşim yerlerinin üst üste kurulup yıkılmasıyla oluşan tepeciklerdir. 2- Bir yerleşme ya da yapı kalıntısının üzerinde devam et

  box Tampon Devlet: Devletlerin güvenliklerini sağlamak amacıyla oluşturdukları ara bölge. devam et

  box Hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış inanç. devam et

  box Cizvit: 1-Hristiyanlıkta XVI. yüzyılda ortaya çıkmış, "İsa Derneği"de denilen bir tarikattır. 2-Reform hareketlerinden sonra Katolik mezhebini korumak ve y devam et

  box Bozgun: Bozulma, ağır biçimde yenilgiye uğrama. devam et

  box Engizisyon Mahkemeleri: Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi. devam et

  box Paleografi: Eski metinleri, belgeleri, tarihsel el yazılarını konu alan, inceleyen bilim. devam et

  box Divan-I Hümayun: Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Orhan Bey zamanında oluşturulan yürütme-danışma kuruludur. Divan-ı Hümayunda siyasal, yönetsel, askeri, mali ve şeri devam et