Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vaka-yı Hayriye Nedir? Vaka-yı Hayriye Hakkında Kısaca Bilgi

Vaka-yı Hayriye Terimi Hakkında Bilgiler

Vaka-yı HayriyeTarih Terimi Olarak Vaka-yı Hayriye:
Hayırlı olay: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayı için kullanılan deyim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mastaba: Eski Mısır'da duvarları içe doğru yatık ve düz damlı, dikdörtgen ta-banlı yer seviyesinin altında inşa edilen ev mezarlardır. devam et

  box Musevilik: Hz. Musa'nın dini. Yahudilik olarak da bilinir. devam et

  box Monopol: Tekel. devam et

  box Libas: Giysi devam et

  box Sekban: 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda, ordunun sınır boylarında görev yapan bir asker sınıfı.(Halk arasında bunlara Seymen de denirdi). 2. Osmanlı İmparator devam et

  box Rönesans: 1-XV. yüzyıldan başlayarak Italya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik Ilk Çağ kültür ve sanatına dayan devam et

  box Bilaistisna: İstisnasız, ayrılıksız, ayrım yapılmadan. devam et

  box Esham: İlk kez Osmanlı Padişahı III. Mustafa zamanında çıkarılan iç borçlanma senetlerine verilen addır. devam et