Eğitim Sitesi

Vaka-yı Hayriye Nedir? Vaka-yı Hayriye Hakkında Kısaca Bilgi

Vaka-yı Hayriye Terimi Hakkında Bilgiler

Vaka-yı HayriyeTarih Terimi Olarak Vaka-yı Hayriye:
Hayırlı olay: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayı için kullanılan deyim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Bağdat Demiryolu: İstanbul'u Bağdat'a bağlayan demiryolu hattıdır. Batılı emperyalist devletlerin Osmanlı topraklarından sömürge çıkarları sağlamak amacı devam et

  box Sultani: Osmanlı Dönemi'nde II. Meşrutiyetten sonra ülkenin pek çok yerinde açılan, bugünkü lise dengi öğretim kurumu. devam et

  box Ararat: Ağrı Dağı'nın diğer adı. devam et

  box Kapitülasyon: Osmanlı Devleti'nde yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar. devam et

  box Arazi-i Miriye: Osmanlı Devleti'nde 1858 yayın tarihli Arazi Kanunnamesi'ne göre, mülkiyeti Allah adına devlete, kullanım hakkı ise kişilere ait olan topraklardır. B devam et

  box Yazıt: Bir olayın ya da kimsenin anısını tarih boyunca yaşatmak amacıyla, gömüt taşı, anıt gibi şeyler üzerine kazılmış yazı. devam et

  box Kadim: Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. devam et

  box Irakeyn: İran Irak'ı ve Arap Irak'ını ifade eden ve "İki Irak" anlamına gelen Osmanlıca kelime. devam et