Eğitim Sitesi

Vahiy Katibi Nedir? Vahiy Katibi Hakkında Kısaca Bilgi

Vahiy Katibi Terimi Hakkında Bilgiler

Vahiy KatibiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Vahiy Katibi:
Peygamber (sav) efendimize gelen vahyi, O'nun emri ile yazan sahâbîlere verilen isim.

 

Vahiy KâtibiKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Vahiy Kâtibi:
Allah tarafından gönderilen buyrukları yazan kimse. Peygamber efendimize gelen vahiyleri, onun emri ile yazan sahabilere verilen isim.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Sikâye: Kâbe'yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir. devam et

  box Tabiin: Sahabeleri gören kimseye tabiin denir. devam et

  box Arefe: Bayram günlerinden bir gün öncesine verilen isim. devam et

  box Strateji: 1- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. 2- Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış veya savaşta benimsenen politikalara en f devam et

  box Huşu: 1- Allah'a boyun eğme. Allah'a karşı korku ile karışık sevgiden gelen edepli bir hal. 2- Gönlü korku ve saygı ile dolu olma. 3- İtaat etme, boyu devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Muamelât: Kişilerin karşılıklı olarak kendi aralarında yaptıkları işler. devam et

  box Âciz: Bedeni, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen, güçsüz, zayıf. devam et