Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Uyrukluk Nedir? Uyrukluk Hakkında Kısaca Bilgi

Uyrukluk Terimi Hakkında Bilgiler

UyruklukHukuk Terimi Olarak Uyrukluk:
Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır.

 

    Benzer Hukuk Terimleri:

    box Kadri maruf: Takdir edilen miktar. devam et

    box Lükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. devam et

    box Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. devam et

    box Men etmek: engellemek; yasaklamak devam et

    box Tahdîdât: sınırlamalar; kısıntılar devam et

    box Uyuşmazlık Mahkemesi: Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme. devam et

    box İpotekli Borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin devam et

    box Mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&# devam et