Eğitim Sitesi

Uyarılmış Atom Nedir? Uyarılmış Atom Hakkında Kısaca Bilgi

Uyarılmış Atom Terimi Hakkında Bilgiler

Uyarılmış AtomKimya Terimi Olarak Uyarılmış Atom:
Elektronları üst katmana geçmiş olan atom.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sınırlayıcı bileşen: Belli bir reaksiyon için, ürünün teorik verimini kontrol eden reaktant. devam et

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Buharlaşma: 1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri. devam et

  box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et

  box Erime: Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme. devam et

  box Yarı geçirgen zar: Ancak bazı iyonların veya moleküllerin geçişine izin veren zar. devam et

  box Kinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam et

  box Kelvin Derecesi (K): Başlangıcı mutlak sıfır noktası (-273,15 °C) olarak düzenlenen sıcaklık ölçeği. devam et