Eğitim Sitesi

Uvala Nedir? Uvala Hakkında Kısaca Bilgi

Uvala Terimi Hakkında Bilgiler

UvalaCoğrafya Terimi Olarak Uvala:
Genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlerden daha büyük çukurluklardır. Uvaların düzensiz şekle sahip olması ve tabanlarındaki erimeden geriye kalan kalker çıkıntıları dolinlerden kolayca ayırtedilmesini sağlar.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Aerosol: 1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su damlacıkları içinden atmosfere geçen tuzlardır. 2- Atmosferde asılı olarak devam et

  box Gelenek: Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluşmuş davranışlar bütünü. devam et

  box Mineral: Doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal bileşime ve atomik düzene sahip, inorganik maddedir. Ekonomik değeri olmayan minerallere gang minerali, ek devam et

  box Kaide Seviyesi (Taban Seviyesi): Akarsuların aşındırabilecekleri en son seviye. devam et

  box Demografik Geçiş: İnsan toplumlarında, yüksek doğum-ölüm oranlarının belli aşamalardan geçerek düşük doğum-ölüm oranları hâline gelme süreci. devam et

  box Ekvatoral Alan: Ekvator çevresinde bulunan yerler Ekvator. devam et

  box İstihdam: Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma devam et

  box Siltasyon: Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması. devam et