Eğitim Sitesi

Ütopyalar Nedir? Ütopyalar Hakkında Kısaca Bilgi

Ütopyalar Terimi Hakkında Bilgiler

ÜtopyalarFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Ütopyalar:
Hiçbir yerde var olmayan, ideal düzeni düşüncede tasarlayan devlet anlayışları ütopik devlet anlayışlarıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Sororat: Erkeğin ölen eşinin kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilikte de annesiz kalan çocuklara en iyi teyzelerin bakabileceği mantığı egemendir. devam et

  box Antropoloji (insanbilim): Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürler devam et

  box Düzen: Belli bir toplumda, bir arada yaşamayı mümkün kılan ilişkilerin, o toplumun gereksinimlerine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulmasıdır. devam et

  box Cağ: Lavabo, banyo. devam et

  box Güdü: 1- Organizmanın, gereksinimini karşılamak üzere bir davranışı yapmaya istekli duruma gelmesidir. 2- Bir gereksinimi ve hedefe yönelik olan davranış devam et

  box Geriye Ket Vurma: Yeni öğrenilen bilgilerin önceki öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, matematik dersinden öğrendiğiniz pratik çözüm yolu uzun ispatlara dayalı eski devam et

  box Sure: İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir. devam et

  box Statü Aktarımı: Bir statünün saygınlığının bireyin yakınlarına da geçmesi. devam et