Eğitim Sitesi

Üstyapı Nedir? Üstyapı Hakkında Kısaca Bilgi

Üstyapı Terimi Hakkında Bilgiler

ÜstyapıTarih Terimi Olarak Üstyapı:
Altyapı üzerinde oluşan kültür, din, sanat, bilim, felsefe, ülkü, siyasal kurumlar gibi, toplumsal değerleri içine alan genel kavram.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şaman: 1- Sibirya'da oturan bazı Türk boylarında tef çalarak, dans ederek, şarkı söyleyerek ayin yapan ve böylece ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyi et devam et

  box İaşe: Yedirip içirme, besleme, bakma, barındırma. devam et

  box İllüstrasyon: Konu anlatan resim. devam et

  box Göçebelik: Bir topluluğun, yaşamak için gerekli kaynakları elde etmek amacıyla, düzenli aralıklarla yer değiştirme alışkanlığıdır. Tarihsel olarak insan toplu devam et

  box Nom: Eski Mısırda yerleşim yeri. Kent, şehir. devam et

  box Müstahkem: Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış. devam et

  box Tabgu: Eski Türklerde tapılan şey: Güneş, ay, yıldızlar, gök gürlemesi, şimşek gibi tabiat güçleri. devam et

  box Şehremaneti: Osmanlı Devleti'nde, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen yerel yönetim. Belediye. İstanbul Belediyesi' devam et