Eğitim Sitesi

Ulema Nedir? Ulema Hakkında Kısaca Bilgi

Ulema Terimi Hakkında Bilgiler

UlemaDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ulema:
Bilginler, din bilginleri.

 

UlemaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Ulema:
Osmanlı Devleti'nde bulunan bilginler sınıfıdır.
"Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının sebeplerinden biri de ulemanın bilimle, adaletle vb görevleriyle değil, devlet idaresi ile ilgilenmesidir. Saray kadınları ve askerler ile giriştikleri otorite mücadelesi devletin merkezi otoritesini zayıflatmıştır."

 

UlemaTarih Terimi Olarak Ulema:
1- Alimler, bilgi sahibi olanlar.

2- Osmanlılarda bir sınıf olarak belirlenmişti.Sarıklı din bilginleri.

 

UlemaOsmanlıca Terimi Olarak Ulema:
Bilginler, din alimleri.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Adâlet-i İctimâiyye: Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi. devam et

  box Menetmek: Yasak etmek, yasaklamak, engel olmak. devam et

  box Papaz: Hıristiyanların din adamlarına verilen isim. devam et

  box Tahrif: Bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme. devam et

  box Cihanşümul: Dünyayı kaplayan, demektir. devam et

  box Bedel (Naib): Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlarına gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer'î devam et

  box Veri: Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge. devam et

  box İrtimasî Gusül: Gusül niyetiyle bir defa suya dalarak yerine getirilen gusül. devam et