Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Üçüncü Çoğul Kişi Nedir? Üçüncü Çoğul Kişi Hakkında Kısaca Bilgi

Üçüncü Çoğul Kişi Terimi Hakkında Bilgiler

Üçüncü Çoğul KişiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Üçüncü Çoğul Kişi:
O şahsını karşılayan dil birimi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ettirgen Fiiller: Geçişli fiillerin "-r, -ar, -er, -t, -tır" ekleriyle geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşturulan fiillere ettirgen fiil denir. Bu fiillerde özne devam et

  box Şahıs: Kişi. devam et

  box Addan Ad Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak biçimde kelime türeten ek: al/al+lı, baş/baş+lık, yol devam et

  box Gramer: Bir Dili ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş devam et

  box Heyecana Bağlı İşlev: Dilin alıcıda bir heyecan yaratma amacıyla kullanılması. devam et

  box Belirsiz Nesne: Cümlede yüklemin belirtilmemiş bir kişi ve şeyi etkilediğini anlatan ve yükleme durumu eki almamış bulunan yalın durumdaki nesne: Kılıç olup beynine i devam et

  box Parantez: () biçimindeki noktalama işareti. Ayraç. devam et

  box Ad Fiil: Ad-fiil: Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle fiilin bir ad gibi kullanılması; ad gibi kullanılan fiil. Türkçe mak, ma, -ış/-uş ekleriy devam et