Eğitim Sitesi

Uçucu Sıvı Nedir? Uçucu Sıvı Hakkında Kısaca Bilgi

Uçucu Sıvı Terimi Hakkında Bilgiler

Uçucu SıvıKimya Terimi Olarak Uçucu Sıvı:
Moleküller arasında çekim kuvveti ve kaynama noktası düşük, buna karşılık buhar basıncı yüksek olan sıvı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Aromatik Hidrokarbon: Benzen halkası içeren hidrokarbon. devam et

  box Sabunlaşma: Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box Yakacak: Yandıklarında çevrelerine ısı veren tüm maddelere yakacak denir. Yakacağın diğer adı da yakıttır. devam et

  box Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam et

  box Celsius Sıcaklık Cetveli: Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli. devam et

  box Atomik Kütle Birimi (a.k.b): Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir. devam et

  box Molar kütle: 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı. devam et