Eğitim Sitesi

Türk Rokokosu Nedir? Türk Rokokosu Hakkında Kısaca Bilgi

Türk Rokokosu Terimi Hakkında Bilgiler

Türk RokokosuYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Türk Rokokosu:
18. Yüzyılda Türk süslemeciliğinde Batı'nın oluşturduğu Barok, Ampir ve Rokoko stilleri mahalli karakterlerle karışarak "Türk rokokosu" adı verilen yeni bir üslûbun doğmasına yol açmıştır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Dip (Sırt): Ciltte alt ve üst kapağı bağlayan kısım. Sırt da denir. Klâsik ciltlerde sırt yuvarlak değil, düzdür. Yazı ya da bezeme yoktur. devam et

  box Zülfe: Sülüs yazısında eliflerin ucundaki çengellere verilen ad. Zülfe, Arapça "ufak saçak" demektir. Elifin çengeli de saçağa benzediğinden bu adı almıştır. devam et

  box Vâsıti: Kamış kalemlerin iyi cinsinden birine verilen ad. devam et

  box Şâkird: Resim, tezhip ve yazı öğrenmek arzusunda olup çalışan öğrenci. devam et

  box Müznib: Suç işleyen, günahkâr. Ketebe ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Nigârhane: Eskiden resim ve tasvir yapanların çalıştıkları yer. devam et

  box Girift Yazı: Harfleri birbiriyle içice girmiş yazı. Bir yazı çeşidi değil yazılma biçimidir. Sanatkârane de olsa okunması güç olduğundan makbul sayılmamıştır. devam et

  box Som Altın: Kaplama olmayan, yekpare olan altın hakkında kullanılan bir terimdir. Parlak veya mat olanları vardır. devam et