Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Turizmde Arz Esnekliği Katsayısı Nedir? Turizmde Arz Esnekliği Katsayısı Hakkında Kısa Bilgi

Turizmde Arz Esnekliği KatsayısıTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Turizmde Arz Esnekliği Katsayısı :
Turizm de arz esnekliği katsayısı şu formül yardımıyla hesaplanır:
Es= Arzedilen miktardaki % değişme (Ds)/ Ürün fiyatlarındaki % değişme (Dp)
Turizmde kısa dönem analizlerinde yuakrıdaki eşitlik ile yapılan hesaplamalarda bireysel olarak işletmelerin, dolayısıyla endüstri toplam arzının esnekliği katıdır (inelastik). Başka bir deyişle birim esneklikten(1'den) küçüktür.

 

Benzer Turizm ve Otelcilik Terimleri :