Eğitim Sitesi

Türevlenebilir Fonksiyon Nedir? Türevlenebilir Fonksiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Türevlenebilir Fonksiyon Terimi Hakkında Bilgiler

Türevlenebilir FonksiyonMatematik-Geometri Terimi Olarak Türevlenebilir Fonksiyon:
Tanım kümesindeki her (a,b) nın her noktasında türevi tanımlı olan bir fonksiyon.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Üçgenin Alanı: Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir. devam et

  box Öznel Olasılık: Bir olayın olma olasılığının kişiden kişiye göre değişmesi. devam et

  box Dik Yamuk: Yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuk. devam et

  box Baş Kat Sayı: Bir polinomda, bir cebirsel ifadede en büyük dereceli terimin kat sayısı. devam et

  box Eğim: 1- Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. 2- Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile yap devam et

  box İspat: 1- Tanıt ve kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma. 2- Bir önermenin, daha önce doğru olduğunu bildiğimiz önermelerden yararlanara devam et

  box Alt Küme Sayısı: Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 dir. devam et

  box Öz Alt Küme: Bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerinin her biri. devam et