Eğitim Sitesi

Türeli Nedir? Türeli Hakkında Kısaca Bilgi

Türeli Terimi Hakkında Bilgiler

Türeliİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Türeli:
Güzel.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Tevekkül: Üstüne düşen görevleri yaptıktan sonra bir şeyi Allah'a bırakma, Allah'tan bekleme. devam et

  box Literatür: Yazı, edebiyat. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin tümü. devam et

  box Ortodoks: Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse. devam et

  box Arkeoloji: Kazı bilimi. devam et

  box Muazzam: Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman. devam et

  box Parlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis. devam et

  box Şiar: Ülkü, düstur. Bir nesneyi başkalarından ayıran belirti, iz. devam et

  box Müştereken: Birlikte, ortaklaşa. devam et