Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Tümleç Nedir? Tümleç Hakkında Kısa Bilgi

TümleçTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Tümleç :
Cümlede yüklemin anlamını yer, zaman, neden, durum, araç gibi çeşitli yönlerden tamamlayan sözcüklere tümleç denir. Tümleçler yüklemle olan ilgilerine göre nesne (düz tümleç), dolaylı tümleç, belirteç (zarf) tümleci ve ilgeç (edat) tümleci olmak üzere dört gruba ayrılır.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :