Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tuluat Nedir? Tuluat Hakkında Kısaca Bilgi

Tuluat Terimi Hakkında Bilgiler

TuluatOsmanlıca Terimi Olarak Tuluat:
Sahnesiz ve metinsiz oynanan halk tiyatrosu.

 

TulûatTiyatro Terimi Olarak Tulûat:
Tiyatro türlerinden biri. Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar; ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler. Yazılı esere uymak mecburiyetleri yoktur. Perdeli orta oyunu da denir.

 

TuluatEdebiyat Terimi Olarak Tuluat:
1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan tiyatro türü.

2- Karagöz ve Ortaoyunu'nda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan ama örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o andaki buluşlarıyla konuşarak geliştirdikleri halk tiyatrosu türü.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Cenah: Ordunun merkeze göre iki yandan her biri. devam et

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Sultani: 1908'den sonra Osmanlı ülkesinde bugünkü lise dengi öğrenim kurumu. devam et

  box Ak Akça: Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Gümüş akça beyaz olduğu için bu tabir meydana çıkmıştı. Sonraları terim haline gel devam et

  box Ferman: Padişahlar tarafından her hangi bir konuda yazılan buyruk. devam et

  box Divanı Hümayun: Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam, şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarını devam et

  box Sikke: Madeni Para. devam et

  box Darüssaade Ağası: Osmanlı saraylarında harem dairelerindeki hadım edilmiş harem ağası. devam et