Eğitim Sitesi

Tüketici Kredisi Nedir? Tüketici Kredisi Hakkında Kısaca Bilgi

Tüketici Kredisi Terimi Hakkında Bilgiler

Tüketici KredisiEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tüketici Kredisi:
Tüketim ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılan ve taksitlerle geri ödenen kredi.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Plasman: Paranın gelir getirici alanlara yatırılması ya da yapılmış yatırımın el değiştirmesi. devam et

  box Devalüasyon: Hükümet kararı ile ulusal paranın dış değerinin resmen düşürülmesine denir.Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder devam et

  box Talep: Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak istedikleri ve alabilecekleri mal ve hizmetler toplamı. devam et

  box İbra: Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün ortadan kalkması. devam et

  box Likidite Senetleri: Piyasadaki likiditeyi düzenlemek ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan kısa vadeli senet özelliğinde bir para politikas devam et

  box Temettü: Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri kardan aldığı, hisse veya nakit olarak dağıtılan pay. devam et

  box Döviz Riski: Herhangi bir para biriminde ters fiyat hareketinin olma olasılığı. devam et

  box Munzam Teminat: Üçer aylık dönemlerde, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca geçerli kabu devam et