Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Triumvirlik Nedir? Triumvirlik Hakkında Kısaca Bilgi

Triumvirlik Terimi Hakkında Bilgiler

TriumvirlikArkeoloji Terimi Olarak Triumvirlik:
Roma'nın İmparatorluğa dönüşmesinin hemen öncesinde yürütülen üçlü yönetim tarzı.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box İsis: Mısır kökenli tanrıça. Tanrı Osiris'in kız kardeşi ve karısı. İsis aynı zamanda tanrı Horus'un anasıdır. Toprak, toprak ürünleri, tabiatın canlanması- devam et

  box Oikumene (Ekümen): Evren dünya anlamına gelen kelime. devam et

  box Architectura-Mimari: Mimarlığın günümüz dillerin çoğunda kullanılan karşılığı architectura Eski Yunanca ve Latince kökenlidir ve yapı sanatı demektir. Mimar, yani architec devam et

  box Anta: 1- Hellen tapınağında cellanın yan duvarlarının uçları. 2- Bir tapınakta Naos yan duvarlarının ucunda yer alan pilastr'a verilen ad. Bir başka deyi devam et

  box Volüt: Eski Yunanistan'da sütunların süslenmesinde kullanılan sarmal biçiminde kıvrımlara verilen ad. (İng. Volute) devam et

  box Pithos: Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere pithos adı verilir. Ayrı devam et

  box Heliaia: Solon'un Eski Yunan siyasal yaşamına kazandırdığı Halk Mahkemesi Kurumu. devam et

  box Parth Krallığı: Bugünkü İran'da Hellenistik Dönem'de kurulan krallık. devam et