Eğitim Sitesi

Tranşe Ruhsatı Nedir? Tranşe Ruhsatı Hakkında Kısaca Bilgi

Tranşe Ruhsatı Terimi Hakkında Bilgiler

Tranşe RuhsatıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tranşe Ruhsatı:
İlgili kurumca verilen tranşe izni.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Malî Denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tab devam et

  box Mizan: Ölçü. devam et

  box Evrak: Eski dilde varak (kağıt)'ın çoğulu. devam et

  box Kamu Kurumu Alanları: Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını ve askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, i devam et

  box Mahalli İdare Birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere, kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişi devam et

  box Müşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları. devam et

  box Mesleki Eğitim: Fertlere, emek piyasasında geçerliliği olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli meslekî bilgi ve davranışları kazandırarak, çok yönlü geliştirilen bir devam et

  box Yeşil Kart: Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan, Türkiye'de ikamet eden ve fakir durumunda olan Türk vatandaşlarına, talep üzerine valilik devam et