Eğitim Sitesi

Tranşe Ruhsatı Nedir? Tranşe Ruhsatı Hakkında Kısaca Bilgi

Tranşe Ruhsatı Terimi Hakkında Bilgiler

Tranşe RuhsatıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tranşe Ruhsatı:
İlgili kurumca verilen tranşe izni.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Motivasyon: Belirli bir eylemi yerine getirmek için bir insanın bazı içsel ve dışsal faktörlerden aldığı güçle coşku, canlanma, davranışlarda kararlılık göstermes devam et

  box Gelir Kesin Hesap Cetveli: Gelir tahminleri, o yıla ait gerçekleşen gelir, geçmiş yıllardan gelen gelir artığı ve gelecek yıla devreden gelir artığının yer aldığı cetvel. devam et

  box Koruma Amaçlı İmar Plânı: 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, söz konusu kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim — geçiş sahasın devam et

  box Kıyaslama: Bkz: Benchmarking. devam et

  box Davalı: Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi. devam et

  box Part-Time (Kısmi) Çalışma: İşgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışması. devam et

  box Oryantasyon: Yeni çalışanlara organizasyonu ve kendi iş birimlerini tanıtmak ve işe alıştırmak için gerçekleştirilen aktiviteler. devam et

  box Geri Görünüm Bölgesi: 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre, öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22/07/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölge. devam et