Eğitim Sitesi

Totemizm Nedir? Totemizm Hakkında Kısaca Bilgi

Totemizm Terimi Hakkında Bilgiler

TotemizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Totemizm:
Kutsal sayılan bitki ve hayvanlara tapılan din anlayışıdır. Ağırlıklı olarak ilkel toplumlarda görülür.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Erek: Amaç, gaye devam et

  box Üretim Malı: Doğrudan tüketilmeyip bir başka tüketim malının elde edilmesine yarayan mallardır. Başka malları elde ederken kullanılan araç ve gereçler yani üretim devam et

  box Kentleşme: Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, iş böl devam et

  box Değişim: Biçim ve ilişkilerde bir durumdan, başka bir duruma geçme. devam et

  box Unsur: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, öge. devam et

  box Öncül: Çıkarımda sonucun doğruluğunu ispatlamada kanıt işlevi gören önerme. devam et

  box Apaçıklık: Açıkça görünen, göze görünen, açıkça kavranan. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmazsızın aydınlık bir biçimde görünmesi. devam et

  box Nihilizm (Hiççilik): Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar. Ancak daha genel bakıldığında nihiliz devam et