Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Toptan Satış Fiyat Tarifesi Nedir? Toptan Satış Fiyat Tarifesi Hakkında Kısaca Bilgi

Toptan Satış Fiyat Tarifesi Terimi Hakkında Bilgiler

Toptan Satış Fiyat TarifesiElektrik Terimi Olarak Toptan Satış Fiyat Tarifesi:
MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box Destek Enerjisi: Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif ya da paralel olarak tamamlanması için kullanımıdır. devam et

  box Ekip Şefi: Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan kimsedir. devam et

  box Tek (Ana) Baralı Sistem: Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir. devam et

  box Elektrik Hattı: Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, iletken, izolatör ve primer/sekonder teçhizatları içeren genel kavramdır. devam et

  box EDF: Fransız Elektrik Kurumu. devam et

  box Teçhizat: Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir. devam et

  box ESA: Enerji Satış Anlaşması. devam et

  box Enerji Satış Anlaşması (ESA): Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMS tarafından Kullanıcıya satılan Güç ve/veya Enerjiye ilişkin anlaşma. devam et