Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Toprak Örtüsü Nedir? Toprak Örtüsü Hakkında Kısaca Bilgi

Toprak Örtüsü Terimi Hakkında Bilgiler

Toprak ÖrtüsüBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Toprak Örtüsü:
Rüzgar ve suyun yol açtığı toprak erozyonunu azaltmak amacıyla yetiştirilen bitkiler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box KAKS: Bkz: Kat Alanı Kat Sayısı. devam et

  box Matrah: Vergilendirmede, verginin hesaplanması için saptanan değer ya da miktar. devam et

  box Büyükşehir: Merkezî idarenin vali yönetimindeki şehirlerinden nüfus ve ticarî bakımından belli bir büyüklükte olan yerleşim yerleri. devam et

  box Mevcut Teşekkül: Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte, yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da, halen o yerde uygulanması gereken plân ve mevzuat hü devam et

  box Hakediş Programı: Tanım ve maliyetler ile birlikte işçilik ve malzemeyi içeren pozların toplamı sözleşme bedelini verir. Pozlar yardımı ile yüklenicilerin hakedişleri h devam et

  box Kent Mobilyası: Kentsel mobilya. Halkın kullanması için yol, kaldırım, park gibi genel alanlara yerleştirilen mobilya ve donatı. devam et

  box Kamu Gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderle devam et

  box Disiplin Cezaları: Kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında uygulanan cezalar. devam et