Eğitim Sitesi

Toprak Alkali Metaller Nedir? Toprak Alkali Metaller Hakkında Kısaca Bilgi

Toprak Alkali Metaller Terimi Hakkında Bilgiler

Toprak Alkali MetallerKimya Terimi Olarak Toprak Alkali Metaller:
Periyodik tablonun 2A grubunda bulunan metaller.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İyonik Bileşik: Negatif ve pozitif iyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada tutulduğu bileşik. Atomları arasında iyonik bağ içeren bileşikler. devam et

  box Reaktant: Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri. devam et

  box Polar molekül: Yapısında kısmen "+" ve kısmen "-" bölüm bulunduran molekül. devam et

  box Nükleer Enerji: Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. Bu enerjiye Nükleer enerji denir. devam et

  box Orbital: Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ve elektronların hareketini belirleyen ma devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et

  box Erime Sıcaklığı: Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına erime sıcaklığı denir. devam et

  box Bazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir. devam et