Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Toprak Alkali Metaller Nedir? Toprak Alkali Metaller Hakkında Kısaca Bilgi

Toprak Alkali Metaller Terimi Hakkında Bilgiler

Toprak Alkali MetallerKimya Terimi Olarak Toprak Alkali Metaller:
Periyodik tablonun 2A grubunda bulunan metaller.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Lüsiferaz: Bir çeşit enzim. devam et

  box Stokiyometri: Kimyasal reaksiyonlardaki giren maddelerle, ürünler arasındaki kütle ilişkileri. devam et

  box Karbanyon: Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar. devam et

  box pOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam et

  box Nötrleşme: Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi. devam et

  box Molekül Formülü: Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gösteren formül. devam et

  box Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 az devam et

  box İndirgenme tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime. devam et